Hướng dẫn xem điểm

- Nhập Họ tên hoặc mã học sinh sinh viên

- Chọn học kỳ cần xem, sau đó chọn OK

(Trường hợp điểm sai sót trên website so với bảng điểm Giảng viên giảng dạy HSSV liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học)